Handreiking toezichtvisie

Toezicht houden is in iedere organisatie weer anders. Het is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat een raad van toezicht een eigen toezichtvisie opstelt; waar zien we op toe en waarom, en hoe doen we dat? We horen dat de RvT vaak wat zoekende is hoe die visie vorm en […]

Een traineeship in de raad van toezicht

Karin Runia & Job Eijsink

Steeds vaker bieden raden van toezicht een traineeshipplek aan. Een stageplaats biedt jonge mensen de mogelijkheid om ervaring met toezichthouden op te doen, en om te groeien. Maar ook voor de raad van toezicht is het een interessant en leerzaam traject. Het is in elk geval de ervaring van Karin […]

Reisgids voor toezichthouders

omslag reisgids

Hoe en wat kan de raad van toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen. Deze vraag staat centraal in deze publicatie. De gids biedt raden van toezicht handvatten en inspiratie bij het maken van afwegingen en bij het voeren van de dialoog met elkaar én met de organisatie.

Corona dwingt toezichthouder tot de kern

Aat Koster, Karin Runia, Marthijn Laterveer

Zelfs onder de beste omstandigheden is goed intern toezicht een delicaat samenspel. Hoeveel ruimte voor autonomie, transparantie en kwaliteit rest er als de deur op slot gaat? Karin Runia, Aad Koster en Marthijn Laterveer delen hun inzichten en dilemma’s. 

Wat is goede zorg?

Onlangs overleed mijn moeder. Ze was 92 jaar en woonde sinds een maand in een besloten woning van het verpleeghuis. Met de verhuizing veranderde er veel. Behalve dat onze moeder bijna niet meer sprak na de hersenbloeding en wij zochten naar haar wensen en behoeften, maakten we nu deel uit […]

Real chefs cook with principles, not with recipes

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht. De code regelt de randvoorwaarden voor ‘de bedoeling’ van de organisatie, namelijk het verlenen van goede zorg aan cliënten. De code is gebaseerd op 7 principes, uitgangspunten voor goede besturing en goed toezicht. De achterliggende gedachte is dat de principes leidend zijn en dat de (gedrags)regels daarbij moeten passen. De code is bedoeld als houvast en is tegelijk een werkdocument dat pas tot leven komt door reflectie en […]

Wat zie je als je toeziet?

Sinds enkele jaren ben ik toezichthouder bij twee ouderenzorgorganisaties. Geweldig om te doen. Wat spreekt mij daarin zo aan? Er plopten direct drie gedachten op: 1. Toezicht houden begint bij je laten raken Zorg is uitgesproken mensenwerk. Als toezichthouder wil ik weten wat er werkelijk speelt in de organisatie. Hoe doe […]