Wat is goede zorg?

  Onlangs overleed mijn moeder. Ze was 92 jaar en woonde sinds een maand in een besloten woning van het verpleeghuis. Met de verhuizing veranderde er veel. Behalve dat onze moeder bijna niet meer sprak na de hersenbloeding en wij zochten naar haar wensen en behoeften, maakten we nu deel […]

Real chefs cook with principles, not with recipes

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht. De code regelt de randvoorwaarden voor ‘de bedoeling’ van de organisatie, namelijk het verlenen van goede zorg aan cliënten. De code is gebaseerd op 7 principes, uitgangspunten voor goede besturing en goed toezicht. De achterliggende gedachte is dat de principes leidend zijn en dat de (gedrags)regels daarbij moeten passen. De code is bedoeld als houvast en is tegelijk een werkdocument dat pas tot leven komt door reflectie en […]

Wat zie je als je toeziet?

Sinds enkele jaren ben ik toezichthouder bij twee ouderenzorgorganisaties. Geweldig om te doen. Wat spreekt mij daarin zo aan? Er plopten direct drie gedachten op: 1. Toezicht houden begint bij je laten raken Zorg is uitgesproken mensenwerk. Als toezichthouder wil ik weten wat er werkelijk speelt in de organisatie. Hoe doe […]