Reisgids voor toezichthouders

omslag reisgids
Hoe en wat kan de Raad van Toezicht bijdragen aan het realiseren van goede zorg voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen? Hierover gaat deze publicatie. De gids biedt Raden van Toezicht handvatten en inspiratie bij het maken van afwegingen en bij het voeren van de dialoog met elkaar én met de organisatie.

In 2017 kwam het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit (Zorginstituut, 2017). Het kwaliteitskader en het rapport ‘Samen leren en verbeteren’ van de Kwaliteitsraad (Zorginstituut, 2019) zetten lijnen uit om te werken aan kwaliteit en veiligheid. De veranderde focus die hierin beschreven wordt, heeft ook gevolgen voor de rol van de Raad van Toezicht. De rol van het intern toezicht wordt in het kwaliteitskader slechts summier beschreven. Dit was reden voor de NVTZ en Waardigheid en trots om samen met een expertgroep deze publicatie op te stellen. In deze expertgroep had ik zitting. We zochten antwoorden op de vraag hoe de Raad van Toezicht aan kwaliteit en veiligheid kan werken op een manier die aansluit bij het kwaliteitskader.

Lees deze reisgids