Toezicht houden vanuit het gedachtegoed persoonsgerichte zorg

De relatie aangaan, je voelsprieten uitsteken: raden van toezicht moeten mee in de verandering die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft ingezet. Hoe ze dat kunnen aanpakken, staat in de ‘Reisgids voor toezichthouders’ uit 2020. Karin Runia is een van de schrijvers. Als toezichthouder brengt ze de nieuwe kijk dagelijks in de […]

Corona dwingt toezichthouder tot de kern

Aat Koster, Karin Runia, Marthijn Laterveer

Zelfs onder de beste omstandigheden is goed intern toezicht een delicaat samenspel. Hoeveel ruimte voor autonomie, transparantie en kwaliteit rest er als de deur op slot gaat? Karin Runia, Aad Koster en Marthijn Laterveer delen hun inzichten en dilemma’s.