Een traineeship in de raad van toezicht

Karin Runia & Job Eijsink

Steeds vaker bieden raden van toezicht een traineeshipplek aan. Een stageplaats biedt jonge mensen de mogelijkheid om ervaring met toezichthouden op te doen, en om te groeien. Maar ook voor de raad van toezicht is het een interessant en leerzaam traject. Het is in elk geval de ervaring van Karin […]

Real chefs cook with principles, not with recipes

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht. De code regelt de randvoorwaarden voor ‘de bedoeling’ van de organisatie, namelijk het verlenen van goede zorg aan cliënten. De code is gebaseerd op 7 principes, uitgangspunten voor goede besturing en goed toezicht. De achterliggende gedachte is dat de principes leidend zijn en dat de (gedrags)regels daarbij moeten passen. De code is bedoeld als houvast en is tegelijk een werkdocument dat pas tot leven komt door reflectie en […]

Wat zie je als je toeziet?

Sinds enkele jaren ben ik toezichthouder bij twee ouderenzorgorganisaties. Geweldig om te doen. Wat spreekt mij daarin zo aan? Er plopten direct drie gedachten op: 1. Toezicht houden begint bij je laten raken Zorg is uitgesproken mensenwerk. Als toezichthouder wil ik weten wat er werkelijk speelt in de organisatie. Hoe doe […]

Kun je kwaliteit in cijfers vangen?

Niet elke zorghandeling laat zich vangen in cijfers. Bepaalde aspecten van de zorgverlening zijn niet goed om te zetten in meetbare indicatoren. Dit zijn kwalitatieve elementen zoals bejegening, aandacht, tijd en betrokkenheid. Ook wel de zachte en merkbare indicatoren genoemd. Toch doen zij er enorm toe. Wat te doen? In […]