Van evaluatie naar toezichtplan 

Aanbod voor Raden van Toezicht

  • Een waarderende evaluatie; interactief en creatief
  • Onder begeleiding wordt de dialoog over waarden en werkwijze optimaal gevoerd.
  • Steeds gerelateerd aan de cliënten en de organisatie.
  • Met als eindresultaat een toezichtplan op maat.

Toezichtplan
Zelfevaluatie door de Raad van Toezicht krijgt meerwaarde als er een verbinding wordt gemaakt tussen waarden en werkwijze. In het toezichtplan staat de visie van de Raad van Toezicht, de wijze waarop de Raad toezicht houdt en wat men concreet doet om het toezicht goed uit te voeren. Door déze RvT, in déze organisatie! Samen met de Raad van Bestuur.

Werkvormen

Beeldtafel

De beeldtafelsessie leidt tot een gedeeld beeld in de RvT over toezichthouden. De leden van de RvT staan rond een multitouch beeldtafel waarop een praktijkvideo wordt afgespeeld. Aan de hand van de vraag: ‘Wat is een goede toezichthouder?’ selecteren de deelnemers individueel beelden in de video en gaan daarna in dialoog om het samen eens te worden over de belangrijkste beelden. De opbrengst is een kwaliteitsfoto die gebruikt kan worden voor het toezichtplan.

Waarderende verkenning

De waarderende verkenning is een opstap naar de evaluatie. De verkenning bestaat uit een dialoog in de Raad van Toezicht aan de hand van vragen die helpen positief potentieel waar te nemen, de mogelijkheden er van te zien en dat potentieel te verhogen. Zowel in de organisatie, als rondom de organisatie en binnen de RvT.

Persoonlijke evaluatie

De persoonlijke evaluatie bestaat uit een digitale vragenlijst met open en gesloten vragen voor de leden van de Raad van Toezicht. De vragen gaan over de samenwerkingsrelaties van de RvT met de gremia en met de belanghebbenden van de organisatie; het toezicht op kwaliteit & veiligheid, financiën en vastgoed en de ontwikkelmogelijkheden die de leden zien.
De evaluatie wordt verwerkt en gepresenteerd aan de Raad.

Informatiescan

Aan alle gremia in de organisatie wordt gevraagd welke onderwerpen zij de komende periode het meest belangrijk vinden voor de organisatie. De vraag kan zowel mondeling als schriftelijk worden voorgelegd. De resultaten worden samengevat en gepresenteerd aan de Raad.

Toezichtplan

De leden van de RvT maken een (geactualiseerd) toezichtplan op basis van de informatie van de gremia en de individuele en gedeelde ambities van de RvT. Op grond daarvan bepaalt de Raad: wat gaan we in de komende periode extra aandacht geven, niet meer doen, ontwikkelen en afspreken? De Raad van Bestuur sluit bij deze sessie aan.