Onderzoek

Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs willen inzichtelijk kunnen maken wat in de praktijk goed werkt. In zorg- en dienstverlening heeft dat alles te maken met relaties en omstandigheden.

Zij vragen bijvoorbeeld: wij willen onze financieringspartijen kunnen uitleggen wat de waarde is van ons werk. Of: onze omgeving verandert sterk. Hoe kunnen wij samen met onze medewerkers een onderscheidende organisatie inrichten? Men is op zoek naar

  1. meer kennis van binnenuit
  2. toegenomen bewustzijn
  3. verbetering van de praktijk
  4. borging en legitimering

Dat vraagt om een kwalitatief onderzoek. Onder begeleiding op zoek naar een gedifferentieerd inzicht in de betekenis van het werk. Zodat de kwaliteit van het werk geborgd kan worden op basis van wat mensen goed blijkt te doen.

Het kwalitatieve onderzoek dat ik uitvoer kenmerkt zich door:

  • Participatie (samen op zoek)
  • Betekenisgeving (begrijpen wat van waarde is)
  • Narrativiteit (praktijkverhalen en beelden)
  • Ervaringskennis (persoonlijk en sociaal)
  • Dialoog en interactie (delen en ervaren)


Kenmerkend voor dit soort onderzoek is de toepassing in de dagelijkse praktijk. De kracht is ‘to improve’ en niet zozeer ‘to prove’.

Deze doelstelling kan alleen bereikt worden als de betrokkenen participeren. Bijvoorbeeld cliënten, vrijwilligers, professionals en leidinggevenden. De kracht van het onderzoek zit daardoor ook in het proces zelf. Ieders kennis telt. De deelnemers voelen zich erkent.

En dan, een onderzoeksrapport?
Het eindrapport van het onderzoek is werkmateriaal. Bv een werkagenda of een aangescherpt kwaliteitssysteem. Want als je als organisatie beter weet wat de werkzame principes zijn dan kun je die ondersteunen, ervan leren en erop sturen. Zo borg je de interne kwaliteit en kun je aan belanghebbenden buiten de organisatie beter uitleggen waarom je op een bepaalde manier werkt en wat als rendement mag gelden.
Ik lever alle, op maat gemaakte, onderzoeksmaterialen daarom mee.

Lees hier de onderzoeksrapporten HOME