Beeldtafel

Een nieuwe aansprekende manier van evalueren die aansluit bij de praktijk. Geen saaie vragen meer maar een actieve leerinterventie die deelnemers leuk vinden. Het is een dynamische manier voor teamontwikkeling met gebruik van praktijkvideo’s. Bij de beeldtafelsessie  staat een groep deelnemers rond een multitouch beeldtafel waarop een praktijkvideo wordt afgespeeld. Aan de hand van een vooraf bepaalde vraag selecteren de deelnemers individueel kritieke beelden. Daarna gaan zij met elkaar in dialoog om het samen de 6 belangrijkste beelden te selecteren. Dat levert een kwaliteitsfoto die kan worden gebruikt als start van een ontwikkeltraject.

retentiewaarde
Retentiewaarde

Kenmerken

  • Inspirerende werkvorm
  • Mobiele Beeldtafel
  • Start met praktijkvideo’s
  • Beelden zijn krachtiger dan woorden
  • Mobiliseren van kennisdeling bij deelnemers
  • Beelden omzetten naar gedeelde betekenis
  • Hoge retentiewaarde door betekenisvolle dialoog

 

HOME