Handreiking toezichtvisie

Toezicht houden is in iedere organisatie weer anders. Het is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat een raad van toezicht een eigen toezichtvisie opstelt; waar zien we op toe en waarom, en hoe doen we dat? We horen dat de RvT vaak wat zoekende is hoe die visie vorm en inhoud kan krijgen. Als Innovatie & Adviescommissie van de NVTZ maakten we daarom deze handreiking. Niet als format maar als een hulpmiddel voor het goede gesprek in de RvT.

Lees deze handreiking